၁၃ခ်ပ္ – အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ 1.0.0.23 APK

0
2

Hình ảnh ၁၃ခ်ပ္ – အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္

၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ 1.0.0.23 APK၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ 1.0.0.23 APK၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ 1.0.0.23 APK

Giới thiệu ၁၃ခ်ပ္ – အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္

  ၁၃ခ်ပ္သည္ ကစားသူ၏ ကိုယ္ဥာဏ္ကို စမ္းသပ္သည္။ ၁၃ခ်ပ္ဂိမ္း၏ ေသာ့ခ်က္က ကိုယ့္လက္ထဲတြင္ ၁၃ခ်ပ္ဖဲကုိ ရိွတဲ့အခ်ိန္ တြင္ အေကာင္းဆံုးဖဲြ႔စည္းလိုက္သည္။ အမွတ္အျမင့္ရလွ်င္ဆုပိုမ်ားရ သည္။ ဆယ့္သံုးခ်ပ္သည္ Google Playတြင္ အကာင္းဆံုးဖဲမ်ိဳးဂိမ္းျဖစ္ သည္။
ဂိမ္းကစားနည္းလမ္း။ ။ ဖဲ၅၂ခ်ပ္ရိွ၊ လူ၂-၄ ေယာက္ဂိမ္းထဲ၀င္လာ၊ ကစားသူတိုင္းသည္ဖဲ ၁၃ခ်ပ္ယူ၊ ကစားသူသည္ လက္ထဲ၏ဖဲ ၁၃ ခ်ပ္ကို ၃ခ်ပ္(ပထမတန္း)၊ ၅ခ်ပ္(ဒုတိယတန္း)၊ ၅ခ်ပ္(တတိယတန္း) သံုးတန္းခဲြျခားလိုသည္။ ပထမတန္းသည္ ဒုတိယတန္းကိုငယ္ရမည္ျဖစ္ သည္၊ ဒုတိယတန္းသည္ တတိယတန္းကို ငယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း အစီအစဥ္အလိုက္ တျခား ကစားသူႏွင့္ၿပိဳင္ယွဥ္သည္။
၁၃ခ်ပ္၏ထူးျခားခ်က္
၁၃ခ်ပ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရပန္းစားလာေသာ ဖဲဂိမ္း ျဖစ္သည္။ သင္ကကစားစမ္းၾကည့္ခ်င္သလား။ ကစားလွ်င္အျမဲႏိုင္ေအာင္ရမည္။
ေဒါင္းလုပ္အခမဲ့၊ မွတ္ပံုတင္မလို၊ ေန႔စဥ္ကစားအခမဲ့။
အခန္းအမ်ားႀကီးေရြးႏိုင္ရမည္။ လူစိမ္းအခန္း၊ သီးျခားအခန္း၊ ၿပိဳင္ပဲြအခန္း၊ မင္းက စြမ္းရည္အထူးထက္ျမက္သူႏွင့္အတူၿပိဳင္ယွဥ္ရ သည္။
Fbႏွင့္ခရည္းသည္အေကာင့္၀င္၊ ပိုအဆင္ေျပသည္။

ပါဝင် အန္စာ ကိုးၿမီး ဖဲျပိဳင္ယွဥ အခမဲ့လက္ေဆာင္အမ်ားႀကီးလက္ခံႏိုင္ရမည္၊ ကစားလွ်င္စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ ျမန္မာ့ ၁၃ကတ္ပိုကာမွာ ေရႊရန္မွထုတ္ေသာ ျမန္မာ့ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးဂိမ္းမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။အင္တာနက္ဖုန္းျဖင္အခ်ိန္ေနရာမေရႊးျပန္၍ ရႈံးေၾကြးဆပ္ႏိုင္ေသာဂိမ္းမ်ားကစားျခင္း။ 3G ၊ ေဒတာကုန္အလြန္သက္သာ ။အင္တာနက္မေကာင္းလဲေခ်ာေမြ႕စြာက စားႏိုင္ျခင္း။ရိုးရွင္း ၊ လြယ္ကူစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဂိမ္းစည္းမ်ည္းမ်ား။အဆင့္ျမင့္ကစားသမားမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား။သင့္မိိတ္ေဆြ

This game is intended for adult audiences and does not offer real money gambling or any opportunities to win real money or prizes. Success within this free poker game does not imply future success at real money gambling.
13 slices of his own intelligence test. 13 slices slices hands the key of the game just 13 formed in the vicinity. The height, the higher award. Thirteen slices on Google Play for Best Card Game.
  How to play the game. . Silk, 52 slices Which comes in a 2-4 game, The players stack the slices 13, Player card in the hands of the 13 slices 3 slices (First Class) 5 slices (second) 5 (third) is divided into three slices. First, second, it must be small The second is to be the third. First Class, second, The third program compete with other players based on competition.
  13 slices of distinction
  13 slices were popular in Southeast Asia Card Game. If you want to try playing. If you play will always be so.
  Download Free Registration Daily free play.
  Can choose a lot of room. By a strange room, A separate room, Racing, The ability to compete with talented racing.
  Fb and aim for the account, The more convenient.

  Vomit includes nine grass silk ယှဥ must be able to receive a lot of free gifts, If interested in playing so good. Myanmar 13 gold cards How to Myanmar one of the most popular game in the 0. Internet phone certainly not playing games again fail to pay ransom. 3G, I feel very comfortable. Internet data seamlessly simplicity. Easy and interesting game rules. New challenge for advanced players with your friends.

This game is intended for adult audiences and does not offer real money gambling or any opportunities to win real money or prizes. Success within this free poker game does not imply future success at real money gambling.
Fixed some bugs of Facebook login.  

Thông tin bổ sung

Phiên bản: 1.0.0.23   Số lượng tải: 100,000+   Đánh giá: 10.0   Vote: 1604  

Tải ၁၃ခ်ပ္ – အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here