Golike – Kiếm Tiền Online Từ MXH 1.4.4 APK

0
3

Golike – Kiếm Tiền Online Từ MXH 1.4.4 APK

Game Golike – Kiếm Tiền Online Từ MXH 1.4.4 APK là dòng game Social

Giới thiệu Golike – Kiếm Tiền Online Từ MXH 1.4.4 APK

Giới thiệu về Golike
Đây là nơi cung cấp rất nhiều dịch vụ mạng xã hội với đại đa số là người dùng thật cho khách hàng đang kinh doanh online trên mạng xã hội
GoLike là dự án kiếm tiền online từ mạng xã hội. Hiện tại nhu cầu về các dịch vụ như Tăng like, tăng lượt theo dõi, tăng comment, tăng lượt chia sẽ để phục vụ nhu cầu kinh doanh online là rất lớn. Chính vì vậy GoLike được ra đời. Vừa là giải pháp cho giúp cho khách hàng kinh doanh online thuận lợi hơn trong việc kinh doanh vừa là nơi tạo ra nguồn thu nhập cho cộng đồng người dùng của Golike ( Hay còn gọi là Cộng Tác Viên – CTV )

Kiếm tiền từ GoLike như thế nào ?
– Khách hàng vào app Golike tạo jobs về các dịch vụ
– CTV sẽ vào nhận jobs và làm rất đơn giản về dễ dàng ngay trên máy tính hoặc thiết bị di động
– CTV giới thiệu người tham gia để ăn hoa hồng mỗi tháng từ người giới thiệu
About Golike
This is a place that provides a lot of social networking services with the majority of real users for customers who are doing business online on social networks.
GoLike is a project to make money online from social networks. Currently the demand for services such as Increased likes, increased follow-up, increased comments, increased sharing to serve online business needs is huge. That’s why GoLike was born. As a solution to help online business customers more convenient in business and create a source of income for the user community of Golike (aka Collaborators – CTV)

How to make money from Goike?
– Customers on the Golike app create jobs about services
– CTV will get jobs and do very simple easily on your computer or mobile device
– CTV introduces participants to eat commissions every month from the referrer
Cập nhật Golike phiên bản mới 1.4.4
Cập nhật event Tết

Download APK

Tải APK