Liên hệ

Thông tin liên hệ GameBaiM.Com

 

Nếu bạn muốn đăng game bài của bạn lên GameBaiM.Com vui lòng gửi thông tin nội dung cho chúng tôi để chúng tôi kiểm duyệt và đăng tải lên website. Chúng tôi sẽ từ chối đăng bài của bạn nếu không phải thể loại game bài hoặc game bài đổi thưởng, game bài miễn phí.

 

Nội dung được phê duyệt đăng lên website Game Bài M cần có những yêu cầu như sau

 

  1.  Nội dung trên 300 ký tự
  2. 1 bài ít nhất có 2 hình ảnh và không quá 5 hình ảnh
  3. Phải có ảnh đại diện được thiết kế riêng cho game bài của bạn
  4. nội dung được trình bày rõ ràng về loại game bài bạn đang muốn đăng.
  5. file APK, ios hoặc liên kết tới Store phiên bản máy hỗ trợ
  6. địa chỉ website phát hành game bài của bạn

 

Mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi về: [email protected]